[Tải ebook] Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC PDF

Taisach.org – Quyển sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả và được Trung Tâm Giới Thiệu Sách TP.HCM phát hành. Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC được bán với giá 315,000₫, hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC PDF

Thông tin về sách

Mã hàng 9786047918034
Tên nhà cung cấp Trung Tâm Giới Thiệu Sách TP.HCM
Tác giả Nhiều Tác Giả
NXB Tài Chính
Năm XB 2018
Trọng lượng(gr) 620
Kích thước 19 x 27
Số trang 366
Hình thức Bìa Mềm

Download ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC pdf.

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC

Bạn có thể tải sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC tại đây

Nội dung sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC.

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC

Hiện nay công tác kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp (HCSN).

Với việc áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư số 107 đã làm thay đổi khá căn bản nội dung và phương pháp kế toán ở các đơn vị HCSN của nước ta. Những thay đổi này phù hợp với định hướng chuyển sang áp dụng cơ sở dồn tích cho kế toán Hành chính sự nghiệp và đã có sự tương thích khá cao với CMKT công quốc tế (IPSAS). Qua việc áp dụng chế độ kế toán này sẽ giúp cho thông tin kế toán do các đơn vị HCSN cung cấp nâng cao được tính minh bạch và tính hữu dụng cho các đối tượng sử dụng có liên quan. Chính điều này sẽ đảm bảo cho sự chấp nhận rộng rãi của các đối tượng sử dụng trong nước và quốc tế đối với thông tin do đơn vị HCSN cung cấp.

Cuốn sách: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC gồm 2 phần:

Phần I. Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo tài chính & theo các tài khoản có liên quan (gồm cả sơ đồ kế toán & ví dụ minh họa)

Phần II. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính & báo cáo quyết toán

Review sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC.

Đang cập nhật…

Mua sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC ở đâu.

Bạn có thể mua sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC bản quyền tại đây với giá 315,000₫.

Tìm kiếm liên quan

Download sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC PDF

Tải sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC ebook

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC EPUB

Cập nhật lúc 4:46 - 03/12/2022
Sách cùng chủ đề

Bình luận