Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của bạn và sẽ bảo vệ sự riêng tư của thông tin của bạn. Thông báo bảo mật này cung cấp thông tin về các chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Taisach.org hoặc bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khác của Taisach.org, bạn đồng ý với các chính sách được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Thu thập thông tin.

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu cơ bản không tiết lộ bất kỳ người dùng cụ thể nào và bao gồm các trang bạn truy cập. Sau đó, chúng tôi kết hợp thông tin này cùng với các thông tin khác để giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và làm cho việc truy cập của bạn vào trang web trở nên thú vị và hiệu quả nhất có thể.

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê địa chỉ email, tên hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi được yêu cầu chuẩn bị hợp tác trong trường hợp có sự kiện xảy ra mà pháp luật hoặc quy trình yêu cầu chúng tôi phải chia sẻ thông tin chi tiết về khách hàng. Chúng tôi có quyền gửi email đến các chi nhánh và đối tác của chúng tôi.

Số lượng và tính chất của thông tin mà Taisach.org thu thập và lưu giữ phụ thuộc vào bối cảnh của từng tương tác. Để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tuyệt vời, Taisach.org có thể yêu cầu chuyển giao an toàn thông tin của người dùng cho các tổ chức liên kết của bên thứ ba (ví dụ: Facebook). Taisach.org kiểm tra kỹ lưỡng các chính sách bảo mật của mọi chi nhánh để đảm bảo rằng họ tuân thủ cùng tiêu chuẩn cao như Taisach.org.

Thông tin chúng tôi thu thập.

Khi bạn đặt hàng đăng ký, sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi sẽ cần có tên địa chỉ email, địa chỉ gửi thư cũng như địa chỉ thanh toán, số điện thoại và số thẻ tín dụng cùng với ngày hết hạn. Điều này cho phép chúng tôi hoàn thành và xử lý đơn đặt hàng của bạn, đồng thời cũng thông báo cho bạn về trạng thái đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi không giữ thông tin chi tiết về thẻ tín dụng của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và không có quyền truy cập vào nó khi chúng tôi đã xử lý đăng ký của bạn. Chúng tôi sẽ cần số điện thoại của bạn trong trường hợp đại diện hỗ trợ khách hàng của công ty hoặc dịch vụ giao hàng của chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ về việc mua hàng của bạn.

Chúng tôi lưu giữ tất cả các tài liệu được tải lên dịch vụ tác giả (ví dụ bản thảo, tài liệu) và thông tin cá nhân (ví dụ email, địa chỉ) cũng như chi tiết dự án (ví dụ sách, tiêu đề) trên một máy chủ được mã hóa. Chúng tôi chỉ giới hạn quyền truy cập cho những người được ký hợp đồng cộng tác trong dự án của bạn và các nhân viên chủ chốt khác của Taisach. Các chuyên gia đã được ký hợp đồng làm việc trong dự án của bạn phải đồng ý với các thỏa thuận không tiết lộ trước khi tham gia vào các dự án với các dự án của Taisach.

Thay đổi thông tin của bạn

Nếu tại bất kỳ điểm nào bạn muốn sửa đổi các chi tiết trong tài khoản của mình, hãy chọn trên liên kết Đăng nhập hoặc Tài khoản của tôi. Đây là nơi bạn có thể sửa đổi thông tin về mật khẩu tài khoản, chi tiết liên hệ cũng như các tùy chọn email của bạn. Đảm bảo rằng bạn nhấp vào liên kết Gửi ở cuối khi bạn đã cập nhật tài khoản của mình.

Để hủy đăng ký khỏi danh sách địa chỉ email của chúng tôi Vui lòng nhấp vào liên kết ở phía dưới bên trái của mỗi email hoặc nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa Email của bạn trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn muốn xóa thông tin nhận dạng cá nhân của mình khỏi Taisach, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gửi yêu cầu qua email tới docgia@taisach.com. Trong trường hợp không có yêu cầu xóa, bạn cấp cho Taisach sự đồng ý rõ ràng để lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn vô thời hạn.

Chính sách của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng an toàn và bảo mật nhất có thể. Khi luật pháp, sản phẩm và công nghệ phát triển Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản, sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào trong nguyên tắc bảo mật của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ với nhóm qua email taisachorg@gmail.com