[Tải ebook] Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành PDF

Taisach.org – Quyển sách Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành viết bởi tác giả Quốc Hội và được Trí Thức Việt phát hành. Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành được bán với giá 32,400₫, hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang xem: Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành PDF

Thông tin về sách

Mã hàng 9786049499678
Tên nhà cung cấp Trí Thức Việt
Tác giả Quốc Hội
NXB Hồng Đức
Trọng lượng(gr) 120
Kích thước 13 x 19
Số trang 111
Hình thức Bìa Mềm

Download ebook Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành pdf.

Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Bạn có thể tải sách Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành tại đây

Nội dung sách Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành.

Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Điều 1

Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc,hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

Điều 2

Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam,người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Xem thêm:  [Tải ebook] Trọng Tâm Kiến Thức Hóa Học - Hóa Vô Cơ Lớp 11 PDF

Điều 3

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

Điều 4

Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng;khen thưởng thường xuyên và đột xuất;khen thưởng theo niên hạn công tác và khen thưởng đối ngoại.

Điều 5

Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân gi൬ nước mạnh, xã hội công bằng,dân chủ, văn minh.

Review sách Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành.

Đang cập nhật…

Mua sách Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành ở đâu.

Bạn có thể mua sách Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành bản quyền tại đây với giá 32,400₫.

Tìm kiếm liên quan

Download sách Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành PDF

Tải sách Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành ebook MOBI

Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành EPUB

Luật Thi Đua, Khen Thưởng (Hợp Nhất) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành full

Ngày xuất bản: January 4, 2023 @ 8:01 am

Xem thêm:  [Tải ebook] Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 7 - Theo Chương Trình Thí Điểm PDF
Cập nhật lúc 7:13 - 08/05/2023
Sách cùng chủ đề

Bình luận