[Tải ebook] Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 PDF

Taisach.org – Quyển sách Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 viết bởi tác giả và được phát hành. Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 được bán với giá 48,000₫, hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang xem: Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 PDF

Thông tin về sách

Download ebook Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 pdf.

Luật Sở Hữu Trí Tuệ - Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019

Bạn có thể tải sách Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 tại đây

Nội dung sách Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019.

Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) sửa đổi các luật: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019. Luật này bổ sung mục 32a vào sau mục 32 Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14 và Luật số 28/2018/QH14.

Review sách Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019.

Đang cập nhật…

Mua sách Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 ở đâu.

Bạn có thể mua sách Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 bản quyền tại đây với giá 48,000₫.

Xem thêm:  [Tải ebook] Bài Tập Bổ Trợ Luyện Viết Tiếng Anh - English Workbook Lớp 2 - Tập 1 PDF

Tìm kiếm liên quan

Download sách Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 PDF

Tải sách Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 ebook MOBI

Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 EPUB

Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019 full

Ngày xuất bản: January 6, 2023 @ 8:47 pm

Cập nhật lúc 6:48 - 09/05/2023
Sách cùng chủ đề

Bình luận