[Tải ebook] Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 PDF

Taisach.org – Quyển sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 viết bởi tác giả NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật và được Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo phát hành. Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 được bán với giá 24,000₫, hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang xem: Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 PDF

Thông tin về sách

Mã hàng 8935279104291
Tên Nhà Cung Cấp NXB Chính Trị Quốc Gia
Tác Giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm XB 2018
Trọng lượng (gr) 350
kích thước 14×20.5 cm
Số trang 288
Hình thức Bìa Mềm

Download ebook Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 pdf.

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Xuất Bản Lần Thứ 11

Bạn có thể tải sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 tại đây

Nội dung sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11.

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số học viện, trường đại học biên soạn, PGS.TS. Phạm Ngọc Anh chủ biên đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giảng dạy và học tập của học sinh, sinh viên.

Giáo trình vận dụng phương thức tiếp cận hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về dân chủ,đại đoàn kết dân tộc, v.v..

Giáo trình gồm 8 chương:

– Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

– Chương I: Cơ sở, quá tình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

– Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

– Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

– Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

– Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

– Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

– Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

Review sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11.

Đang cập nhật…

Mua sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 ở đâu.

Bạn có thể mua sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 bản quyền tại đây với giá 24,000₫.

Tìm kiếm liên quan

Download sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 PDF

Tải sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 ebook

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – Xuất Bản Lần Thứ 11 EPUB

Cập nhật lúc 20:19 - 26/11/2022
Sách cùng chủ đề

Bình luận