[Tải ebook] Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 PDF

Taisach.org – Quyển sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 viết bởi tác giả Bộ Tài Chính và được Đinh Tiên Hoàng phát hành. Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 được bán với giá 211,500₫, hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang xem: Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 PDF

Thông tin về sách

Mã hàng 2010710001066
Tên nhà cung cấp Đinh Tiên Hoàng
Tác giả Bộ Tài Chính
NXB Lao Động
Trọng lượng(gr) 880
Kích thước 20 x 28
Số trang 511
Hình thức Bìa Mềm

Download ebook Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 pdf.

Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013

Bạn có thể tải sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 tại đây

Nội dung sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013.

Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013

Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư 214/2012 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán mới. Quy định trên được ban hành tại Thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính theo đề nghị của Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán.Thông tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân,doanh nghiệp,đơn vị hành chính sự nghiệp được kiểm toán ,có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập. 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:

Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1-Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1).

Chuẩn mực số 200 – Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Chuẩn mực số 210 – Hợp đồng kiểm toán.

Chuẩn mực số 220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính.

Chuẩn mực số 230 – Tài liệu, hồ sơ kiểm toán…. Đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác được thực hiện trước ngày Thông tư có hiệu lực mà đến thời điểm đó trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành theo Thông tư này. Các chuẩn mực kiểm toán số 1000 “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành”,

Chuẩn mực kiểm toán số 930 “Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính” ban hành theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chuẩn mực kiểm toán số 910 “Công tác soát xét báo cáo tài chính”,

Chuẩn mực kiểm toán số 920 “Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có chuẩn mực mới thay thế.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần giói thiệu toàn văn 37 Chuẩn mực mới ban hành và các Chuẩn mực cũ còn hiệu lực.

Phần thứ nhất. Hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới nhất

Phần thứ hai. Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam còn hiệu lực thi hành

Review sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013.

Đang cập nhật…

Mua sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 ở đâu.

Bạn có thể mua sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 bản quyền tại đây với giá 211,500₫.

Tìm kiếm liên quan

Download sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 PDF

Tải sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 ebook

Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013 EPUB

Cập nhật lúc 2:29 - 02/12/2022
Sách cùng chủ đề

Bình luận