[Tải ebook] Thạch Đầu Hồn PDF

Taisach.org – Quyển sách Thạch Đầu Hồn viết bởi tác giả Lữ Hùng và được Nhân Văn phát hành. Thạch Đầu Hồn được bán với giá 41,400₫, hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang xem: Thạch Đầu Hồn PDF

Thông tin về sách

Mã hàng 8935072831257
Tên nhà cung cấp Nhân Văn
Tác giả Lữ Hùng
NXB Đồng Nai
Năm XB 2008
Trọng lượng(gr) 320
Kích thước 14 x 20
Số trang 357
Hình thức Bìa Mềm

Download ebook Thạch Đầu Hồn pdf.

Thạch Đầu Hồn

Bạn có thể tải sách Thạch Đầu Hồn tại đây

Nội dung sách Thạch Đầu Hồn.

“… Đêm hôm đó, yên vương nằm trong quân trướng, treo thanh bội kiếm ở trướ màn, chợt thấy tiếng kiếm kêu văng vẳng, rời các dây cung cũng đều có tiếng kêu theo, nhường như hoạ ứng với nhau. Kế đó các gươm giáo dựng treo ở ngoài, thấy đều phun ra ánh sáng như hòn lửa đỏ và đều có tiếng khua động leng keng, tuôn ra muôn hàng gió lạnh. Quân sĩ thấy vậy, ai nấy đều sởn tóc gai người, nhìn nhau kinh sợ. Riêng phần Yên vương lấy làm mừng rỡ, bảo con là Cao Hú rằng.

– Đó tức là điềm thắng trận, con nên gắng sức phen này.

Sáng hôm sau, quân mã no nê chỉnh đốn. Yên vương đem ra giàn thành thế trận để đợi bên kia.

Tiên đội tiên phong bên kia là Bình An và Cồ Năng dẫn ba vạn tinh binh đến trước. Yên vương trông thế, thân ra cửa trận, ngồi trên mình ngựa, gọi ta lên rằng.

– Thằng nhãi Bình An kia! Ngươi đã có phen theo ta ra trận, lạ gì cái cách dựng binh của ta, nay ngươi còn đem đến đó chịu chết hay sao

Bình An tức giận, chẳng nói chẳng rằng, múa thanh đại đao xông lên một tiếng, cầm cây xà mâu chạy ra đón đánh Bình An. Hai tướng đánh nhau hơn 50 hiệp, không ngã được thua. Cầu phúc thấy vậy vỗ ngựa sấn ra định giúp Trương Ngọc. Bên kia Cồ Năng cũng vọt ra đánh giúp Bình An. Yên vương lại sai Kiên kỵ là Hoa Tu và Phiên kỵ là Cốc Roãn cùng ra hợp sức là Cồ Chi Nhi và Điều Nhi xông ra quát to lên rằng:

– Quân phản nghịch! Chúng bay có biết cha con ta chăng?

Nói đoạn hai viên tiểu tướng sấn ra đối địch với Hoa Tu, Cốc Roãn, đôi bên một cặp, xong xong đánh nhau giữa mặt sa trường…”.

Review sách Thạch Đầu Hồn.

Đang cập nhật…

Mua sách Thạch Đầu Hồn ở đâu.

Bạn có thể mua sách Thạch Đầu Hồn bản quyền tại đây với giá 41,400₫.

Tìm kiếm liên quan

Download sách Thạch Đầu Hồn PDF

Tải sách Thạch Đầu Hồn ebook MOBI

Thạch Đầu Hồn EPUB

Thạch Đầu Hồn full

Cập nhật lúc 13:37 - 15/12/2021
Sách cùng chủ đề

Bình luận