[Tải ebook] Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế PDF

Taisach.org – Quyển sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế viết bởi tác giả Vũ Văn Phúc – Nguyễn Duy Hùng và được Chính Trị Quốc Gia Sự Thật phát hành. Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế được bán với giá 78,000₫, hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang xem: Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế PDF

Thông tin về sách

Mã hàng 8935211120570
Tên nhà cung cấp Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả Vũ Văn Phúc – Nguyễn Duy Hùng
NXB Chính Trị Quốc Gia
Trọng lượng(gr) 440
Kích thước 15 x 21
Số trang 495
Hình thức Bìa Mềm

Download ebook Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế pdf.

Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế

Bạn có thể tải sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế tại đây

Nội dung sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế.

Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế

Vấn đề phát triển nguồn nhân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu, nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI. Cuốn sách “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” do PGS.TS Vũ Văn Phúc và TS. Nguyễn Duy Hùng đồng chủ biên được biên soạn từ các tham luận tại Hội thảo ngày 24 tháng 8 năm 2012 do Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật đồng tổ chức. Cuốn sách được chia làm ba phần trình bày những vấn đề lý luận chung; kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nguồn nhân lực; Thực trạng, kiến nghị và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Review sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế.

Đang cập nhật…

Mua sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế ở đâu.

Bạn có thể mua sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế bản quyền tại đây với giá 78,000₫.

Tìm kiếm liên quan

Download sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế PDF

Tải sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế ebook

Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế EPUB

Cập nhật lúc 23:08 - 01/12/2022
Sách cùng chủ đề

Bình luận