[Tải ebook] Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) PDF

Taisach.org – Quyển sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) viết bởi tác giả TS.Nguyễn Thị Dung. Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) được bán với giá 195.850 ₫, bạn có thể mua sách để ủng hộ tác giả.

Bạn đang xem: Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) PDF

Thông tin về sách

Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Kích thước 16 x 24 cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 588
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Download ebook Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) pdf.

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)

Bạn có thể tải sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) tại đây.

Review sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)

Sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) nhận được 12 đánh giá của người đọc. Được phát hành bởi NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật xuất bản ngày 16 x 24 cm.

Xem thêm:  [Tải ebook] Nền Tảng Chung PDF

Sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) viết về chủ đề Luật – Văn Bản Luật. Tại ngày [dt]/[mm]/[year], Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) đang được xếp hạng trên Tiki.

Ảnh chụp bìa sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)

Đang cập nhật thêm…

Tóm tắt nội dung sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo).

Trên cơ sở phân tích, bình luận các quy định của Luật Thương mại năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2005 cùng các văn bản pháp luật có liên quan đến chế định hợp đồng thương mại và đầu tư, cuốn sách chuyên khảo Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư – Những vấn đề pháp lý cơ bản do TS. Nguyễn Thị Dung làm chủ biên, đã được xuất bản lần đầu năm 2008 và được tái bản lần thứ nhất năm 2009.

Trong lần xuất bản thứ ba này, cuốn sách được tác giả cập nhật các quy định liên quan đến chế định hợp đồng của Luật Thương mại năm 2005, sửa đổi năm 2017, 2019; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Bộ luật Dân sự năm 2015;… cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức chuyên sâu, cụ thể về các loại hợp đồng cơ bản trong hoạt động thương mại và đầu tư tại nước ta. Ngoài ra. cuốn sách cũng giới thiệu những kỹ năng cơ bản khi soạn thảo, ký kết hợp đồng cùng các mẫu hợp đồng phổ biến trong hoạt động thương mại và đầu tư, giúp các bên trong hợp đồng phòng, tránh được những rủi ro pháp lý, giảm thiểu các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.

Xem thêm:  [Tải ebook] Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản) PDF

Mua sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) ở đâu.

Bạn có thể mua sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) bản quyền tại Tiki.vn với giá 195.850 ₫.

Tìm kiếm liên quan

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) PDF

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) Full

Tải sách Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) ebook mobi

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) EPUB

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo) TS.Nguyễn Thị Dung pdf

Ngày xuất bản: January 26, 2022 @ 1:49 pm

Cập nhật lúc 14:13 - 14/03/2023
Sách cùng chủ đề

Bình luận