[Tải ebook] Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) PDF

Taisach.org – Quyển sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) viết bởi tác giả . Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) được bán với giá 24.000 ₫, bạn có thể mua sách để ủng hộ tác giả.

Bạn đang xem: Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) PDF

Thông tin về sách

Công ty phát hành Nhà Sách Dân Hiền
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động

Download ebook Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) pdf.

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)

Bạn có thể tải sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) tại đây.

Review sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)

Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) nhận được 5 đánh giá của người đọc. Được phát hành bởi Nhà Sách Dân Hiền xuất bản ngày Nhà Xuất Bản Lao Động.

Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) viết về chủ đề Luật – Văn Bản Luật. Tại ngày [dt]/[mm]/[year], Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) đang được xếp hạng trên Tiki.

Ảnh chụp bìa sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)

Đang cập nhật thêm…

Tóm tắt nội dung sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018).

Luật thi hành án dân sự đã được Quốc hội khóa XII, kỳ thứ 4 thông qua ngày 14-11-2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2009.
Ngày 25-11-2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015.

Mua sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) ở đâu.

Bạn có thể mua sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) bản quyền tại Tiki.vn với giá 24.000 ₫.

Tìm kiếm liên quan

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) PDF

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) Full

Tải sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) ebook mobi

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) EPUB

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018) pdf

Cập nhật lúc 21:53 - 22/12/2022
Sách cùng chủ đề

Bình luận