[Tải ebook] Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) PDF

Taisach.org – Quyển sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) viết bởi tác giả Quốc hội. Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) được bán với giá 30.000 ₫, bạn có thể mua sách để ủng hộ tác giả.

Bạn đang xem: Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) PDF

Thông tin về sách

Công ty phát hành Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 191
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Download ebook Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) pdf.

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)

Bạn có thể tải sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) tại đây.

Review sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)

Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) nhận được 22 đánh giá của người đọc. Được phát hành bởi Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật xuất bản ngày Bìa mềm.

Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) viết về chủ đề Luật – Văn Bản Luật. Tại ngày [dt]/[mm]/[year], Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) đang được xếp hạng trên Tiki.

Xem thêm:  [Tải ebook] Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản PDF

Ảnh chụp bìa sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)

Đang cập nhật thêm…

Tóm tắt nội dung sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018).

    Luật Thi hành án dân sự đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009.
    Ngày 25/11/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/215.
    Ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Cạnh tranh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.
    Nội dung cuốn sách bao gồm Luật Thi hành án dân sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) được nhất thể hóa từ Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Luật Cạnh tranh năm 2018.

Mua sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) ở đâu.

Bạn có thể mua sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) bản quyền tại Tiki.vn với giá 30.000 ₫.

Tìm kiếm liên quan

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) PDF

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) Full

Tải sách Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) ebook mobi

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) EPUB

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) Quốc hội pdf

Ngày xuất bản: January 27, 2022 @ 8:46 am

Xem thêm:  [Tải ebook] Sách bảo hiểm - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (hiện hành) và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Cập nhật lúc 16:50 - 14/03/2023
Sách cùng chủ đề

Bình luận