[Tải ebook] Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam PDF

Taisach.org – Quyển sách Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam thuộc chủ đề Sách Chính Trị – Luật Pháp và có hơn 26000 độc giả đón đọc. Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam được bán với giá 36.000đ, bạn có thể mua sách để ủng hộ tác giả.

Bạn đang xem: Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam PDF

Thông tin về sách

✅Công ty phát hành ⭐Khác
❤️Nhà Xuất bản ⭐Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
📉Năm Xuất Bản ⭐08/2018
🥇Kích Thước ⭐14.5 x 20.5 cm
⭕Tác Giả ⭐Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
🔴Định dạng ⭐PDF

Download ebook Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam pdf.

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bạn có thể tải sách Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam tại đây.

Review sách Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Sách Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhận được 26000 của người đọc. Được phát hành bởi Khác.

Quyền sách này có Năm Xuất Bản là 08/2018 và Kích Thước là 14.5 x 20.5 cm.

Ngoài ra, Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam còn có Tác Giả là Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Ảnh chụp bìa sách Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem thêm:  [Tải ebook] Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 PDF

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đang cập nhật thêm…

Tóm tắt nội dung sách Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 

 
Thực hiện các Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, ngày 18/9/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 52/2008/QĐ-BGĐT ban hành Chương trình môn học Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đăng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Cuốn giáo trình chính trị này bao gồm 8 chương:
♦ Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
♦ Đường lối đấu tranh giành chính quyền
♦ Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)
♦ Đường lối công nghiệp hóa
♦ Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
♦ Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
♦ Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
♦ Đường lối đối ngoại

Các bài viết liên quan:

► Tuyển Tập Các Cuốn Sách Về Chính Trị Hay Nhất Hiện Nay 

Newshop hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc!

 

Mua sách Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam ở đâu.

Bạn có thể mua sách Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam bản quyền tại tại đây với giá 36.000đ.

Xem thêm:  [Tải ebook] Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018) PDF

Tìm kiếm liên quan

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam PDF

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Full

Tải sách Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam ebook mobi

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam EPUB

Ngày xuất bản: March 3, 2022 @ 2:22 am

Cập nhật lúc 5:39 - 28/03/2023
Sách cùng chủ đề

Bình luận