[Tải ebook] Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ PDF

Taisach.org – Quyển sách Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ thuộc chủ đề Sách Luyện Thi THPT Quốc Gia và có hơn 53000 độc giả đón đọc. Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ được bán với giá 151.000đ, bạn có thể mua sách để ủng hộ tác giả.

Bạn đang xem: Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ PDF

Thông tin về sách

✅Công ty phát hành ⭐Nhà Sách Khang Việt
❤️Sách Theo Chuyên Đề ⭐Hóa Hữu Cơ
📉Nhà Xuất bản ⭐ĐH Quốc Gia Hà Nội
🥇Barcode
🔴Định dạng ⭐PDF

Download ebook Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ pdf.

Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học - Tập 3 Hữu Cơ

Bạn có thể tải sách Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ tại đây.

Review sách Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ

Sách Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ nhận được 53000 của người đọc. Được phát hành bởi Nhà Sách Khang Việt.

Quyền sách này có Nhà Xuất bản là ĐH Quốc Gia Hà Nội và Barcode là .

Ngoài ra, Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ còn có là .

Ảnh chụp bìa sách Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ

Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học - Tập 3 Hữu Cơ

Đang cập nhật thêm…

Tóm tắt nội dung sách Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ.

Cuốn Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ cũng gồm có 7 chuyên đề về hóa học hữu cơ.
    Chuyên đề 1. Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về hiđrocacbon 
    Chuyên đề 2: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về dẫn xuất halogen – ancol – phenol 
    Chuyên đề 3: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về anđehit – xeton – axit cacboxylic   
    Chuyên đề 4: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập Về Este – Lipit 
    Chuyên đề 5: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về cacbohiđrat    
    Chuyên đề 6: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về amin – amino axit – peptit – protein   
    Chuyên đề 7: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về polime  
 

 

Mua sách Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ ở đâu.

Bạn có thể mua sách Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ bản quyền tại tại đây với giá 151.000đ.

Tìm kiếm liên quan

Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ PDF

Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ Full

Tải sách Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ ebook mobi

Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học – Tập 3 Hữu Cơ EPUB

Cập nhật lúc 2:14 - 23/12/2022
Sách cùng chủ đề

Bình luận