[Tải ebook] Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing PDF

Taisach.org – Quyển sách Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả và được Minh Tâm phát hành. Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing được bán với giá 169,200₫, hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang xem: Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing PDF

Thông tin về sách

Mã hàng 9786048557874
Tên nhà cung cấp Minh Tâm
Tác giả Nhiều Tác Giả
NXB Tổng Hợp TP.HCM
Trọng lượng(gr) 440
Kích thước 21 x 27
Số trang 192
Hình thức Bìa Mềm

Download ebook Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing pdf.

Collins - Skills For the TOEIC Test - Speaking And Writing

Bạn có thể tải sách Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing tại đây

Nội dung sách Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing.

TOEIC (Test tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người ở nơi làm việc tìm cách làm việc trong một môi trường quốc tế hoặc tìm kiếm xúc tiến trong tổ chức của họ.Các câu hỏi bài thi TOEIC mô phỏng tình huống thực tế liên quan đến nơi làm việc toàn cầu. Báo cáo số điểm cho các ứng viên cung cấp chính xác, thông tin phản hồi có ý nghĩa về điểm mạnh và điểm yếu của một thí sinh.Kỹ năng Collins cho TOEIC là một hai cuốn sách loạt (1 Nghe / Đọc 2 Nói / Viết) và tập trung vào việc giúp học viên xử lý các khía cạnh kỹ năng tổng hợp của bài thi TOEIC, nơi họ được yêu cầu để tạo ra các phản ứng dựa trên đầu vào hỗn hợp. Mỗi cuốn sách trong loạt do đó sẽ chứa tất cả bốn kỹ năng nhưng các trọng số khác nhau.

Collins Skills for the TOEIC Test: Speaking and Writing is a unique skills-based exam preparation course.TOEIC (Test of English for International Communication’) is a test of English proficiency for people in the workplace seeking to work in an international environment or looking for promotion within their organisation.The TOEIC test questions simulate real-life situations relevant to the global workplace. Score reports for candidates provide accurate, meaningful feedback about a test taker’s strengths and weaknesses.Collins Skills for TOEIC is a two book series (1 Listening/Reading; 2 Speaking/Writing) and focuses on helping learners handle the integrated skill aspect of the TOEIC test, where they are required to produce responses based on mixed input. Each book in the series therefore will contain all four skills but in different weightings.Summary:

– Quick Guide: question overviews give learners an easy reference to the characteristics of each question type

– Challenges and Solutions: these sections offer strategy and skills reviews to help learners learn how to overcome the most common challenges.

– Get it right: gives a quick overview of the most important steps for doing well on each question type and includes useful vocabulary and expressions

– Answer Analysis: teaches learners how to rule out distracter answer options

– Progressive Practice: encourages independent learning by offering a graded progression of content and task sets

– Review sections: offer timed TOEIC test-taking guides and help learners practice what they’ve learned in a simulated environment

– Audio CD: enables effective TOEIC practice

– Highly experienced author team, who have written TOEIC materials before and have also worked as teachers themselves, preparing learners for the test.

Review sách Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing.

Đang cập nhật…

Mua sách Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing ở đâu.

Bạn có thể mua sách Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing bản quyền tại đây với giá 169,200₫.

Tìm kiếm liên quan

Download sách Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing PDF

Tải sách Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing ebook

Collins – Skills For the TOEIC Test – Speaking And Writing EPUB

Cập nhật lúc 4:30 - 02/12/2022
Sách cùng chủ đề

Bình luận