[Tải ebook] 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 PDF

Taisach.org – Quyển sách 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả và được Giáo Dục phát hành. 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 được bán với giá 267,000₫, hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Bạn đang xem: 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 PDF

Thông tin về sách

Mã hàng 8934980771136
Tên nhà cung cấp Giáo Dục
Tác giả Nhiều Tác Giả
NXB Giáo Dục
Trọng lượng(gr) 1620
Kích thước 16 x 24
Số trang 1123
Hình thức Bìa Cứng

Download ebook 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 pdf.

10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) - Tập 3

Bạn có thể tải sách 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 tại đây

Nội dung sách 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3.

Hướng tới kỉ niệm 50 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục và thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển sản xuất mới, trong những năm gần đây, bên cạnh việc xuất bản, phát hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ sách giáo khoa và các loại sách tham khảo phục vụ giáo dục phổ thông. Nhà xuất bản Giáo dục còn chú trọng tổ chức biên soạn, xuất bản các bộ sách tham khảo lớn, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, giáo dục sâu sắc, được trình bày và in ấn đẹp, gọi là ” sách tham khảo đặt biệt”, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giáo viên phổ thông, giảng viên đại học, cao đẳng…góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí xã hội trong thời kì mới, giữ gìn, ” xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tin thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa IX, từng bước đưa giáo dục Việt Nam hòa nhập với thế giới.

Review sách 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3.

Đang cập nhật…

Mua sách 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 ở đâu.

Bạn có thể mua sách 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 bản quyền tại đây với giá 267,000₫.

Tìm kiếm liên quan

Download sách 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 PDF

Tải sách 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 ebook

10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương (Từ TK X-TK XX) – Tập 3 EPUB

Cập nhật lúc 13:09 - 30/11/2021
Sách cùng chủ đề

Bình luận